Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20478
Title: Візуалізація мамографічних ознак кальцинатів для виявлення ранніх форм раку молочних залоз
Authors: Заказникова, Ілона Володимирівна
Мись, Марія Олегівна
Бутовський, Нікіта Сергійович
Zakaznikova, I. V.
Mysʹ, M. O.
Butovskyy, N. S.
Supervisor: Васько, Лариса Миколаївна
Почерняєва, Вікторія Федорівна
Vasko, L. M.
Pocherniaeva, V. F.
Issue Date: 23-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Заказникова І. В. Візуалізація мамографічних ознак кальцинатів для виявлення ранніх форм раку молочних залоз / І. О. Заказникова, М. О. Мись, Н. С. Бутовський ; наук. керівники : Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва // IMEDSCOP 2023 : Abstract book of 4th International Medical Students Conference in Poltava of Poltava State Medical University (23rd March 2023, Poltava, Ukraine). – Poltava : PSMU, 2023. – P. 38.
Abstract: Актуальність: В структурі онкологічної захворюваності та смертності жіночого населення України рак молочної залози займає перше місце. За таких умов надзвичайно актуальним постає діагностика ранніх стадій раку цієї локалізації, що діагностуються тільки за наявності мікрокальцинатів за допомогою виключно маммографічних обстежень. Мета роботи: Вивчення можливостей цифрової маммографії у візуалізації кальцинатів молочних залоз для виявлення ранніх форм раку. Матеріали та методи: В дослідження було включено дані результатів обстежень 118 жінок віком від 33 до 76 років, що проходили діагностичну та профілактичну маммографію в стандартних проекціях з подальшою інтерпретацією даних згідно термінології BI-RADS та встановленням відповідної категорії. Кальцинати оцінювали по кількості, морфології, розміру та розподілу в молочних залозах. Результати: В результаті проведеного дослідження доброякісні кальцинати виявлено у 93 (78,8%) жінок. У 15,0% випадків це були звапнення фіброаденом, у 28,9% випадків – кіст та у 44,1% жінок встановлено кальцинати, що були променевими ознаками мастопатії. До того ж, у 6,2% жінок встановлено кальцинати характерні для гранулематозного маститу і дегенеративні кальцинати: посттравматичні – у 2,3% та після оперативного лікування – у 3,5%. В подальшому цим пацієнткам виставлено категорію BI-RADS 2 (ймовірність раку молочних залоз 0%). Кальцинати з ознаками злоякісності виявлено у 25 (21,2%) жінок. В тому числі, у 39,3% випадків виявлено кластерні плеоморфні кальцинати, характерні для неінвазивних форм раку молочних залоз. Інвазивні карциноми візуалізувались як об’ємне утворення з плеоморфними кальцинатами розміром до 1,0мм у 60,7% жінок. Згідно виявлених променевих ознак їм встановлено категорії BI-RADS 4 – підозріла патологія (ймовірність раку від 2 до 90%) та BI-RADS 5 – висока підозра на малігнізацію (ймовірність раку більше 90%). Вказаним пацієнткам було рекомендовано консультацію онколога для проведення біопсії та гістологічної верифікації процесу. Висновки: Цифрова маммографія дозволяє достовірно візуалізувати кальцинати молочних залоз та описати їх за розмірами, кількістю, морфологією і розподілом з метою виявлення ранніх форм раку молочних залоз для зниження смертності від цієї патології.
Keywords: цифрова мамографія
кальцинати молочних залоз.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20478
Appears in Collections:IMEDSCOP 2023
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Наукові праці. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vizualizatsiya_mamohrafichnykh_oznak_kaltsynativ.pdf186,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.