Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20486
Title: Комплексний підхід до викладання теми «Надниркові залози» на кафедрі гістології, цитології та ембріології
Authors: Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Пелипенко, Лариса Борисівна
Вільхова, Олена Вікторівна
Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
Волошина, Олена Валеріївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Комплексний підхід до викладання теми «Надниркові залози» на кафедрі гістології, цитології та ембріології / О. Д. Лисаченко, В. І. Шепітько, Н. В. Борута [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 148–149.
Abstract: Сучасна модель лікаря відображає ступінь його фаховості й готовності до виконання професійних обов’язків, тому розробка нових і вдосконалення чинних технологій навчання дозволять привести у відповідність якість навчальної діяльності кафедр медичних ЗВО і підвищить рівень професійної компетентності майбутніх фахівців
The modern model of a doctor reflects the degree of his professionalism and ability to perform professional duties. Іn this manner the development of new and improvement of existing teaching technologies will bring the quality of educational activities of medical departments of IHE into congruence and increase the level of professional competence of future specialists
Keywords: здобувачі освіти
гістологія
цитологія та ембріологія
надниркові залози
education seekers
histology
cytology and embryology
adrenal glands
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20486
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kompleksnyi_pidkhid_do_vykladannia_temy_«nadnyrkovi zalozy».pdf292,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.