Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20495
Title: Виховний аспект оцінювання здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету
Authors: Зубченко, Сергій Григорович
Калашніков, Дмитро Вікторович
Зубченко, Юліана Петрівна
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Виховний аспект оцінювання здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету / С. Г. Зубченко, Д. В. Калашніков, Ю. П. Зубченко [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 77–78.
Abstract: Висвітлено значення виховної функції оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету для їх подальшого розвитку й самовдосконалення і вплив викладача навчальної дисципліни на сприйняття ними оцінки.
The value of the educational function of evaluating the educational activity of students of higher education of the dental faculty for their further development and self-improvement and the influence of the teacher of the educational discipline on their perception of the evaluation.
Keywords: оцінювання
оцінка
суб’єктивність
об’єктивність
вплив викладача
виховна функція
assessment
subjectivity
bjectivity
oinfluence of the teacher
educational function
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20495
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykhovnyy_aspekt_otsinyuvannya.pdf437,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.