Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20496
Title: Використання основних категорій дидактики в навчальному процесі
Authors: Коробейнікова, Юлія Леонідівна
Коробейніков, Леонід Сергійович
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Коробейнікова Ю. Л. Використання основних категорій дидактики в навчальному процесі / Ю. Л. Коробейнікова, Л. С. Коробейніков // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір: матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 112–113.
Abstract: На сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти актуальним стало впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, які ґрунтуються на використанні основних категорій дидактики.
At the current stage of development of higher medical education, the introduction of the latest teaching technologies, which are based on the use of the main categories of didactics, into the educational process is becoming relevant.
Keywords: навчання
викладання
знання
засвоєння
уміння
learning
teaching
knowledge
assimilation
skills
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20496
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannya_osnovnykh_katehoriy_dydaktyky.pdf438,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.