Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20497
Title: Дослідження типів мислення здобувачів вищої освіти стоматологічного профілю
Authors: Кіндій, Дмитро Данилович
Король, Дмитро Михайлович
Кіндій, Віктор Данилович
Оджубейська, Ольга Дмитрівна
Ярковий, Віталій Васильович
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Дослідження типів мислення здобувачів вищої освіти стоматологічного профілю / Д. Д. Кіндій, Д. М. Король, В. Д. Кіндій [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 100–102.
Abstract: Дипломований спеціаліст стоматологічного профілю має вміти всебічно мислити щодо формування індивідуального підходу в кожному окремому клінічному випадку і бути спроможним вибрати найоптимальніший шлях вирішення будь-якої клінічної ситуації
The certified specialist of dental profile should be able to universally in order to develop an individual approach to each clinical case and be ready to choose the most optimal way of solving any clinical situation
Keywords: типи мислення
психологічні аспекти
стоматологія
здобувачі вищої освіти
types of thinking
psychological aspects
dentistry
undergraduate students
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20497
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzhennya_typiv_myslennya.pdf448,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.