Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20498
Title: Техніка «flipped classroom» у закладі вищої медичної освіти: потенціал і проблеми впровадження
Authors: Ткаченко, Павло Іванович
Резвіна, Катерина Юріївна
Лохматова, Наталія Михайлівна
Білоконь, Сергій Олександрович
Доленко, Ольга Борисівна
Попело, Юлія Вікторівна
Дубровіна, Олена Віталіївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Техніка «flipped classroom» у закладі вищої медичної освіти: потенціал і проблеми впровадження / П. І. Ткаченко, К. Ю. Резвіна, Н. М. Лохматова [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 252–255.
Abstract: Перевернуте навчання – це цілеспрямований процес організації діяльності здобувачів, який охоплює позааудиторну самостійну роботу з використанням онлайн-курсів і наступне аудиторне інтерактивне навчальне заняття спрямоване на застосування засвоєних знань, формування когнітивних і практичних умінь і компетенцій.
Flipped learning is a purposeful process of organizing the activities of students, which includes independent work outside the classroom using online courses and the following classroom interactive training session, aimed at the application of acquired knowledge, the formation of cognitive and practical skills and competencies.
Keywords: «перевернутий клас»
«перевернуте навчання»
заклад вищої освіти
інтерактивна навчальна діяльність
"flipped classroom"
"flipped learning"
higher educational institution
interactive educational activity
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20498
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tehnika_flipped_classroom.pdf296,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.