Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20515
Title: Оцінювання знань здобувачів освіти в університеті
Authors: Оджубейська, Ольга Дмитрівна
Зубченко, Юліана Петрівна
Малюченко, Микола Миколайович
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Оджубейська О. Д. Оцінювання знань здобувачів освіти в університеті / О. Д. Оджубейська, Ю. П. Зубченко, М. М. Малюченко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 185–187.
Abstract: Формування системи освіти ґрунтується на використанні багатогранних підходів, методик і технологій оцінювання знань здобувачів освіти. Вирішення відповідних питань забезпечує не лише реалізацію істотних функцій контролю, а й гуманізацію відносин між викладачами і здобувачами освіти. Становлення сучасного демократичного суспільства передбачає формування системи освіти гуманістичного напряму.
Formation of the system of education is based on the use faceted approaches, methods and technologies of student’s knowledge evaluation. Solution of relevant issues provides not only the implementation of substantial control functions, but also the humanization of relations between teachers and students. Formation of modern democratic society supposes formation of the educational system humanistic trends.
Keywords: оцінювання
контроль знань
навчальний модуль
модульний контроль
освіта
estimation
control of knowledge
training module
control module
education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20515
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otsinyuvannya_znan_zdobuvachiv.pdf526,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.