Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20516
Title: Переваги і недоліки дистанційного навчання при вивченні клінічних дисциплін
Authors: Скрипник, Ігор Миколайович
Маслова, Ганна Сергіївна
Шапошник, Ольга Анатоліївна
Шевченко, Тетяна Іванівна
Сорокіна, Світлана Іванівна
Гончар, Ольга Олександрівна
Кудря, Ірина Павлівна
Якимишина, Лариса Іллівна
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Переваги і недоліки дистанційного навчання при вивченні клінічних дисциплін / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, О. А. Шапошник [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 225–227.
Abstract: Маючи широкий діапазон навчальних програм і педагогічний досвід, а також зміни з урахуванням програми й можливість ротацій змістових модулів за бажанням, можемо, не порушуючи загального принципу навчальної програми, поліпшити якість підготовки лікарів у наявних умовах.
It can have a wide range of training programs and pedagogical experiences, as well as changes taking into account the programs and the possibility of rotating content modes at will, there is an opportunity, without violating the general principles of the training program, to improve the quality of the training.
Keywords: дистанційне навчання
кейс-метод
електронне навчання
distance learning
case method
electronic learning
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20516
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
perevahy_i_nedoliky_dystantsiynoho_navchannya_pry_vyvchenni_klinichnykh_dystsyplin.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.