Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20523
Title: Упровадження інтерактивних технологій навчання лікарів-інтернів як метод інтеграції в міжнародний освітній простір
Authors: Скрипнікова, Таїса Петрівна
Кулай, Ольга Олександрівна
Тимошенко, Юлія Володимирівна
Хавалкіна, Людмила Михайлівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Упровадження інтерактивних технологій навчання лікарів-інтернів як метод інтеграції в міжнародний освітній простір / Т. П. Скрипнікова, О. О. Кулай, Ю. В. Тимошенко, Л. М. Хавалкіна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 233–234.
Abstract: Навчання за своєю сутністю – це створення умов для розвитку особистості, тому воно є розвивальним і особистісно орієнтованим. Інтерактивні технології як різновид активних методів навчання найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу.
Education, by its very nature, is the creation of conditions for personality development, therefore it is developmental and personally oriented. Interactive technologies, as a kind of active learning methods, are the most suitable for a personoriented approach.
Keywords: інтерактивні технології
особистісно орієнтоване навчання
лікарі-інтерни
індивідуалізоване навчання
післядипломна освіта
interactive technologies
personally oriented training
intern doctors
postgraduate education
individualized training
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20523
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uprovadzhennya_interaktyvnykh_tekhnolohiy_navchannya.pdf145,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.