Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20525
Title: Стандарти інноваційних методів навчання та оцінювання в стоматології
Authors: Силенко, Юрій Іванович
Дубина, Віталій Олексійович
Силенко, Богдан Юрійович
Приходченко, Світлана Валеріївна
Хавалкіна, Людмила Михайлівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Стандарти інноваційних методів навчання та оцінювання в стоматології / Ю. І. Cиленко, В. О. Дубина, Б. Ю. Силенко, С. В. Приходченко, Л. М. Хавалкіна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 218–220.
Abstract: Шлях трансформації медичної освіти в сучасних реаліях незворотний і потребує використання нових цифрових інструментів, які іноді можуть бути досить високовартісними і потребувати від викладача спроможності, часу й бажання для їх опанування.
The path of transformation of medical education in modern realities is irreversible and requires the use of new digital tools, which can sometimes be quite expensive, and require the teacher's capacity, time and desire to handle them.
Keywords: охорона здоров’я
стоматологія
цифровізація охорони здоров’я
штучний інтелект
цифрові платформи
healthcare
dtntistry
artificial intelligence
digital healthcare
digital platforms
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20525
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Standarty_innovatsiynykh_metodiv_navchannya.pdf170,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.