Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20530
Title: Критерії успішності, успішної соціалізації та кіберсоціалізації особистості
Other Titles: Criteria for success, successful socialization and cyber socialization of personality
Authors: Онуфрієнко, Анастасія
Onufriienko, Anastasiia
Supervisor: Владимирова, Валентина Іванівна
Vladymyrova, Valentyna
Issue Date: Mar-2023
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Онуфрієнко А. Критерії успішності, успішної соціалізації та кіберсоціалізації особистості / А. Онуфрієнко ; наук. керівник. : В. Владимирова // Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 16–17 лютого 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 108–111.
Abstract: У наш час для молодого покоління в багатьох країнах стають актуальними і цінними такі категорії, як: успішність, кар'єрне зростання, професійний рівень, здатність досягти високих результатів у своїй діяльності. Безумовно, це пов'язано зі стрімким розвитком нових та появою новітніх технологій, у тому числі й у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. У роботі з погляду ціннісних орієнтацій особистості, актуалізується проблема дефінування понять «успіх» і «успішність» у ХХІ столітті. Авторами зроблено спробу визначення критеріїв успішної соціалізації та кіберсоціалізації сучасної людини. У зв'язку з перманентним науково-технічним прогресом і розвитком інформаційно-комунікаційних технологій суспільству потрібні універсальні фахівці, які володіють своєю професією і мають великі знання в суміжних областях. Тільки шляхом постійного навчання, підвищення кваліфікації та професіоналізму, людина може досягти успіху в кар'єрі. Але вважатися успішним і бути ним насправді - це не одне й те саме. Щоб бути успішним, необхідно мати певний набір якостей особистості, що дозволяють досягти успіху.
Keywords: людина
особистість
успіх
успішність
соціалізація
кіберсоціалізація
науково-технічний прогрес
інформаційно-комунікаційні-технології
UDC: 811.161.2(062)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20530
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryteriyi_uspishnosti_uspishnoyi_sotsializatsiyi_ta_kibersotsializatsiyi.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.