Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20531
Title: Радіаційна медицина
Authors: Почерняєва, Вікторія Федорівна
Васько, Лариса Миколаївна
Жукова, Тетяна Олександрівна
Югов, Валерій Костянтинович
Шаталін, Борис Олегович
Pochernyayeva, V. F.
Vasko, L. M.
Zhukova, T. O.
Yugov, V. K.
Shatalin, B. O.
Issue Date: Jul-2021
Publisher: ПП "Магнолія 2006"
Citation: Радіаційна медицина : підручник / В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько, Т. О. Жукова, В. К. Югов, Б. О. Шаталін. – Львів : "Магнолія 2006", 2021. – 176 с.
Abstract: У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізуючих випромінень, дозиметрії, радіометрії, радіаційної безепеки, відомості про радіаційну ситуацію, що склалася після аварії на ЧАЕС. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини, надано відомості про променеву хворобу, дію малих доз та віддалених наслідків дії іонізуючого випромінюваня. Висвітлено питання диспансерізації населення та ведення державного реєстру. Особлива увага звертається на сучасну концепцію протирадіаційного харчування та засоби, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму. Пропонований підручник складений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти та відповідає вимогам до підручників для студентів вищих медичних закладів України ІІІ – ІV рівня акредитації. Може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та студентам університетів при вивченні навчальних дисциплін загально біологічного та екологічного профілю.
Keywords: біологічна дія іонізуючого випромінювання
променеві реакції
радіозахисне харчування
UDC: 615.84
ISBN: 978-617-574-167-2
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20531
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radiatsiyna_medytsyna_pidruchnyk.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.