Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20533
Title: Регуляторні та сенсорні системи організму людини
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Пелипенко, Лариса Борисівна
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Волошина, Олена Валеріївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Регуляторні та сенсорні системи організму людини : навч. посіб. для здобувачів вищої мед. освіти, які навч. за ОПП «Медицина», ОПП «Педіатрія» та ОПП «Стоматологія» / В. І. Шепітько, Л. Б. Пелипенко, Н. В. Борута [та ін.] / ПДМУ. – Полтава, 2023. – 238 с.
Abstract: Навчальний посібник включає матеріал розділів серцево-судинної, імунної та органів кровотворення, ендокринної, нервової, органів чуття, шкіри та її похідних. Дані розділи поділені на теми, що вивчаються на практичних заняттях, кожна з тем відповідає навчальній програмі та тематичному плану з дисципліни, містить відповіді на основні питання, що виносяться на розгляд здобувачів вищої освіти. Навчальний посібник «Регуляторні та сенсорні системи організму людини» відповідає змісту типової навчальної програми з дисципліни, надасть допомогу здобувачам, що навчаються за ОПП «Медицина» ОПП «Педіатрія» та ОПП «Стоматологія» у якісному та у повному засвоєнні матеріалу з гістології, цитології та ембріології.
Keywords: серцево-судинна система
імунна система
органи кровотворення
ендокринна система
нервова система
органи чуття
шкіра та її похідні
організм людини
UDC: 611.83:378
ISBN: 978-617-7464-75-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20533
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rehuliatorni_ta_sensorni_systemy.pdf8,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.