Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20539
Title: Силабус. Хірургія
Authors: Городова-Андрєєва, Тамара Валер'янівна
Ляховський, Віталій Іванович
Gorodova-Andreeva, T. V.
Lyakhovskiy, V. I.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Силабус. Хірургія : нормат. дисципліна [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навч. за спец. 222 «Медицина», денна форма навч., IV курс, 7-8 сем.] / розроб. : Т. В. Городова-Андрєєва, В. І. Ляховський. – Полтава, 2022. – 28 с.
Abstract: Хірургія – галузь медицини, яка вивчає патологічні стани та хвороби, які лікуються хірургічним (оперативним) методом. Вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» розпочинається з абдомінальної хірургії, як розділу медичних знань, що висвітлює питання діагностики та лікування хвороб органів черевної порожнини та черевної стінки. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» - є комплекс теоретичних та практичних питань, спрямованих на засвоєння здобувачами вищої освіти клінічних проявів, методів обстеження та лікування, принципів надання невідкладної допомоги пацієнтам з найпоширенішими хірургічними хворобами органів черевної порожнини у хірургічній клініці, а також правил проведення диференційної діагностики та методів профілактики хірургічних захворювань
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20539
Appears in Collections:Навчальні матеріали та презентації. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sylabus4.pdf852,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.