Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20542
Title: Дистанційні курси як інструмент підвищення якості підготовки медичних кадрів
Authors: Іваницька, Олена Сергіївна
Гончаренко, Наталія Іванівна
Іваницький, Ігор Олексійович
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Іваницька О. С. Дистанційні курси як інструмент підвищення якості підготовки медичних кадрів / О. С. Іваницька, Н. І. Гончаренко, І. О. Іваницький // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 78–80.
Abstract: Доводиться нагальна необхідність розробки й упровадження в навчальний процес дистанційних курсів. Указано, що їх використання має велике значення для інтенсифікації самостійної роботи студентів як необхідної умови підвищення якості їхньої професійної підготовки.
There is an urgent need to develop and introduce distance courses into the educational process. It is indicated that their use has great importance for the intensification of students' independent work as a necessary condition for improving the quality of their professional training.
Keywords: дистанційна освіта
дистанційний курс
інформаційні технології
інтерактивні методи навчання
самостійна робота студентів
distance education
distance course
information technology
interactive teaching methods
independent work of students
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20542
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dystantsiini_kursy.pdf257,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.