Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20554
Title: Формування театралізації як педагогічної технології в немовному закладі вищої освіти
Authors: Владимирова, Валентина Іванівна
Issue Date: Mar-2023
Publisher: Полтавський державний аграрний університет
Citation: Владимирова В. І. Формування театралізації як педагогічної технології в немовному закладі вищої освіти / В. І. Владимирова // Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. онлайн конф., м. Полтава, ПДАУ, 22 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 261–265.
Abstract: Саме освітні установи формують культуру почуттів, виховують почуття міри та смаку та інші здібності, необхідні для успіху людини у будь-якій сфері діяльності. Для виконання поставлених завдань вищим навчальним закладам необхідно використовувати існуючі форми навчання та шукати нові форми, методи та засоби, які успішно поєднували навчання та творчість. Одним із таких засобів виступає театралізація, представлена як інтегрована педагогічна технологія навчання, динамічна та варіативна організація навчально-виховного процесу, спрямована на навчання, розвиток здібностей студента щодо будь-якого предмета, а іноземної мови особливо. Сучасний освітній процес спрямований на розвиток творчої особистості, на створення умов для гармонійного розвитку морально активної особистості, звідси заклади вищої освіти розробляють програми навчання на основі діяльнісного, особистісно-діяльнісного та компетентнісного підходів, тим самим поєднуючи пізнання та почуття в процесі навчання студентів, одночасно використовуючи міждисциплінарний. Естетичне виховання здатне компенсувати дефіцит емоційності загальнонаукової освіти. У зв'язку з цим на будь-яких етапах навчання міждисциплінарним предметам, і тим більше при вивченні іноземної мови, повинна посилюватися увага до театралізації як до «комплексної системи використання всіх засобів вираження», тим самим роблячи театралізацію педагогічною категорією, а саме педагогічною технологією.
Keywords: театралізація
педагогічні технології
технології навчання
театральна педагогіка
рольові ігри
студенти
особистість
діяльність
UDC: 81 : 008 : 316.74 М 74
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20554
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vladymyrova_VI_Formuvannya_teatralizatsiyi_yak_pedahohichnoyi_tekhnolohiyi.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.