Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20578
Title: Спосіб лікування та профілактики депресивних розладів у пацієнтів з деменцією
Authors: Гринь, Катерина Вікторівна
Дельва, Михайло Юрійович
Дельва, Ірина Іванівна
Пінчук, Вікторія Анатоліївна
Issue Date: 2023
Publisher: Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (ДНП «Центр тестування»)
Citation: Спосіб лікування та профілактики депресивних розладів у пацієнтів з деменцією : реєстр № 73/9/23 / К. В. Гринь, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва, В. А. Пінчук // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ Київ, 2023. ‒ Вип. 9. – С. 110–111.
Abstract: Застосування даного способу лікування та профілактики депресивних розладів у пацієнтів з деменцією допомагає в терапії пацієнтів з деменцією та супутнім депресивним синдромом у практичній діяльності сімейних лікарів, лікарів-психіатрів, невропатологів, як в умовах стаціонару, так і в амбулаторній практиці, що дозволить суттєво підвищити ефективність існуючих на сьогодні терапевтичних стратегій.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20578
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра нервових хвороб
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hryn_KV_Sposib_likuvannya_ta_profilaktyky_depresyvnykh_rozladiv.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.