Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20592
Title: Візуалізація навчального продукту в розв’язанні проблем вивчення медичної термінології
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Юфименко, Вікторія Георгіївна
Курило, Валерія Олександрівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний аграрний університет
Citation: Лещенко Т. О. Візуалізація навчального продукту в розв’язанні проблем вивчення медичної термінології / Т. О. Лещенко, В. Г. Юфименко, В. О. Курило // Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 березня 2023 р.). – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 276–280.
Abstract: Багаторічний досвід викладацької й редакторської діяльності авторського колективу дозволив виокремити й узагальнити за відповідними лінгводидактичними категоріями найгостріші проблеми прикладного мовознавства, культури й унормованості української літературної мови, адаптувати їх до професійних мовних потреб працівників медичної галузі, у доступній графічній і унаочненій формі запропонувати їх розв’язання. Візуалізаційний контент виконано в одному стилі, із наскрізними яскравими й характерними постатями. Представлена в Атласі інфографіка зрозуміла й цікава і для здобувачів вищої медичної освіти, і для науково-педагогічних працівників ЗВО, лікарів – усіх, для кого внормована українська мова – життєва, особистісна й професійна потреба. Використання візуальної інфографіки на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) і української мови як іноземної сприятиме розв’язанню лінгвоекологічних проблем, посилить мотивацію, допоможе здобувачам освіти розширити словниковий запас, глибше засвоїти крос-культурні аспекти, а іноземним здобувачам освіти – адаптуватися до іншомовного середовища.
Keywords: українська мова
українська мова за професійним спрямуванням
візуалізація
вища медична освіта
медична термінологія
інфографіка
UDC: 81:008:316.74
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20592
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vizualizaziya_navch_produktu.pdf170,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.