Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20594
Title: Українська мова як чинник національної безпеки та її роль у формуванні національномовної особистості в медичному ЗВО
Authors: Юфименко, Вікторія Георгіївна
Лещенко, Тетяна Олександрівна
Курило, Володимир Олександрович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Юфименко В. Г. Українська мова як чинник національної безпеки та її роль у формуванні національномовної особистості в медичному ЗВО / В. Г. Юфименко, Т. О. Лещенко, В. О. Курило // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 292–294.
Abstract: У статті продемонстрована провідна роль мови у формуванні громадянського суспільства через аналіз її основних функцій, а саме: спілкування, впливу на людину, консолідації громадян, формування національної ідентичності. Акцентується увага на необхідності підтримки української мови, культури, збереження та популяризації вітчизняної історико-культурної спадщини, розвитку україномовної медичної освіти. Порушене питання мови як одного із важливих чинників національної безпеки України.
The article demonstrates the leading role of language in the formation of civil society through the analysis of its main functions, namely: communication, influence on people, consolidation of citizens, formation of national identity. Attention is focused on the need to support the Ukrainian language, culture, preservation and popularization of the national historical and cultural heritage, development of Ukrainian-language medical education. The issue of language is raised as one of the important factors of Ukraine's national security.
Keywords: українська мова за професійним спрямуванням
державна мова
мовна підготовка
мовна політика
національна ідентичність
національномовна особистість
медична освіта
медичний заклад вищої освіти
language policy
state language
national identity
national language identity
medical report of higher education
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20594
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrainska_mova_yak_chunnuk.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.