Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20596
Title: Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки
Authors: Коломієць, Світлана Веніамінівна
Issue Date: 2004
Publisher: Українська медична стоматологічна академія, Полтава
Citation: Коломієць С. В. Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / С. В. Коломієць. – Полтава, 2004. – 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню дії вітчизняного поліпептидного препарату вермілат в комплексному лікуванні хворих на гострі гнійні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки при його регіонарному введенні. Експериментальними методами доведено, що вермілат підвищує функціональну активність фібробластів, нейтрофілів, макрофагів і лімфоцитів, виявляє непрямий вплив на мікрофлору гнійних ран, сприяє швидкій нормалізації клінічних показників, оптимізує перебіг запального процесу, зменшує строки загоєння рани та регулює формування ніжного малопомітного косметичного рубця.
Keywords: запальні процеси щелепно-лицевої ділянки
одонтогенні процеси
неодонтогенні процеси
лікування
поліпептидні препарати
UDC: 616.716.8+617]-002.3-08.36
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20596
Appears in Collections:Авторефетати та дисертації. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolomiiets_Vermilat_avtoref.pdf230,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.