Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20601
Title: Соціально-демографічні та коморбідні характеристики пацієнтів з головним болем напруги
Other Titles: Socio-demographic and comorbid characteristics of patients with tension headache
Authors: Дельва, Михайло Юрійович
Дельва, Ірина Іванівна
Delva, M. Yu.
Delva, I. I.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Дельва М. Ю. Соціально-демографічні та коморбідні характеристики пацієнтів з головним болем напруги / М. Ю. Дельва, І. І. Дельва // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 16–20.
Abstract: Вступ. Хронічний головний біль напруги є значною медико-соціальною проблемою. Процеси хронізації головного болю напруги є мультифакторіальними та включають в себе взаємодію різноманітних факторів. Мета дослідження: вивчення соціальних, демографічних та коморбідних характеристик у пацієнтів з частим епізодичним головним болем напруги та хронічним головним болем напруги. Матеріал та методи. Обстежено 93 пацієнти з частим епізодичним головним болем напруги та 34 пацієнти з хронічним головним болем напруги. Визначено стать, вік, родинний стан, рівень освіти, працевлаштованість пацієнтів, тютюнопаління, тривожні та депресивні розлади (за Госпітальною шкалою тривоги та депресії), наявність мігрені, скелетно-м’язового болю (цервікалгії, болю в нижній частині спини), артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, абдомінального ожиріння, черепно-мозкової травми в анамнезі. Результати. У пацієнтів з хронічним головним болем напруги, порівняно з пацієнтами, які мають частий епізодичний головний біль напруги, достовірно частіше (р<0,05) відмічались відсутність родини (47% проти 23%), тютюнопаління (35% проти 16%), тривожні розлади (82% проти 27%), депресивні розлади (79% проти 27%), абдомінальне ожиріння (41% проти 13%), біль в нижній частині спини протягом останнього календарного року (53% проти 22%). Висновки. Вчасна ідентифікація та адекватна корекція станів, що піддаються модифікації (тютюнопаління, тривожні та депресивні розлади, абдомінальне ожиріння), а також раціональне лікування епізодів болю в нижній частині спини у пацієнтів з частим епізодичним головним болем напруги може в перспективі зменшувати ризик подальшої хронізації головного болю.
Introduction. Chronic tension headache is a significant medical and social challenge. There are many factors, which interact resulting in the chronicity of tension headache. The aim of the study was to investigate social, demographic and comorbid characteristics of the patients with frequent episodic tension headache and chronic tension headache. Material and methods. We examined 93 patients with frequent episodic tension headache and 34 patients with chronic tension headache. We analyzed patients’ sex, age, marital status, educational level, employment, smoking habits, anxiety and depressive disorders (according to the Hospital Anxiety and Depression Scale), migraine, musculoskeletal pains (cervical and lower back), arterial hypertension, diabetes mellitus, abdominal obesity, and history of traumatic brain injury. Results. The patients with chronic tension headache in comparison with the patients having frequent episodic tension headache had significantly more common (p <0.05) having no family (47% vs. 23%), smokers (35% vs. 16%), had significantly more common anxiety disorders (82% vs. 27%), depressive disorders (79% vs. 27%), abdominal obesity (41% vs. 13%) and episodes of lower back pain during the last calendar year (53% vs. 22%). Conclusions. Timely identification and adequate correction of lifestyle and some conditions (smoking, anxiety and depressive disorders, abdominal obesity) as well as pathogenetically grounded treatment of lower back pain in the patients with frequent episodic tension headache may reduce the risk of headache chonicity.
Keywords: головний біль напруги
хронізація
фактори ризику
tension type headache
chronicity
risk factors
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.16
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20601
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 1 (73)
Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sotsialno-demohrafichni_ta_komorbidni_kharakterystyky_patsiientiv_z_holovnym_bolem_napruhy.pdf425,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.