Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20604
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКостенко, Віталій Олександрович-
dc.contributor.authorБогданов, Олексій Володимирович-
dc.contributor.authorНагорняк, Іван Васильович-
dc.contributor.authorСоловйова, Наталія Веніамінівна-
dc.contributor.authorТалаш, Вікторія Володимирівна-
dc.contributor.authorХміль, Дмитро Олександрович-
dc.date.accessioned2023-04-18T07:28:57Z-
dc.date.available2023-04-18T07:28:57Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationL-селенометіонін – ефективний засіб корекції пероксинітрит-залежних порушень окиснювального метаболізму при надмірному утворенні оксиду азоту / В. О. Косенко, О. В. Богданов, І. В. Нагорняк [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 50-річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, 28–29 травня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 56.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20604-
dc.description.abstractПероксинітрит, як відомо, є потужним окиснювачем, нітрувальним, нітрозилювальним і гідроксилювальним агентом, здатним індукувати процеси пероксидного окисненя ліпідів у мембранах і ліпопротеїнах, викликати однониткові розриви в ДНК і різко підвищувати утворення 8-гідроксидезоксигуанозину в ДНК, гідроксилювати та нітрувати ароматичні кільця (зокрема, тирозин і триптофан), пригнічувати мітохондріальне дихання. Він відрізняється високою реакційною здатністю по відношенню до біологічно важливих сполук, що перевищує реакційну здатність первинних радикалів (оксиду азоту та супероксидного аніон-радикала). Нами досліджено вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на стан вільнорадикальних процесів в різних органах білих щурів при моделюванні патологічних процесів, що супроводжуються надлишковим утворенням NO, – крові та сім’яниках при відтворенні експериментального метаболічного синдрому, слинних залозах (за умов тривалої аплікації 1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку порожнини рота), пародонті та шкірі (за умов хронічної інтоксикації нітратом і фторидом натрію). Показано, що призначення L-селенометіоніну за умов експерименту знижує ризик цитотоксичної дії великої концентрації оксиду азоту (завдяки зменшенню сумарної активності NO-синтаз та вмісту нітрит-йонів), обмежує у крові та тканинах продукцію супероксидного аніон-радикала та пероксидне окиснення ліпідів, збільшує антиоксидантний потенціал, активність супероксиддисмутази та каталази.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЗапорізький державний медичний університетuk_UA
dc.titleL-селенометіонін – ефективний засіб корекції пероксинітрит-залежних порушень окиснювального метаболізму при надмірному утворенні оксиду азотуuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_Aktual_probl_suchas_patomorf_ta_patofiziol_56.pdf141,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.