Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20622
Title: Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки
Authors: Невойт, Ганна Володимирівна
Issue Date: 2004
Citation: Невойт Г. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки : : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / Г. В. Невойт. – Сімферополь, 2004. – 23 с.
Abstract: Невойт Г.В. Клініко-патогенетнчне обґрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2004. В дисертації розглянуті питання підвищення ефективності лікування хворих на алкогольну хворобу печінки шляхом застосування глутаргіну та його комбінацій з традиційними гепатопротекторними засобами. Встановлено, що глутаргін в лікуванні хворих на алкогольну хворобу печінки виявляє виражений детоксикаційний і білковосинтетичний ефекти, позитивний вплив на обмін колагену, підвищує резистентність гепатоцитів і сприяє досягненню клініко- біохімічної ремісії захворювання. Результати застосування глутаргіну та його комбінацій з традиційними гепатопротекторними засобами на основі есенціальних фосфоліпідів і силімарину оцінювались у 157 хворих на алкогольну хворобу печінки на стадії хронічного гепатиту в порівняльному аспекті. Отримані дані обгрунтовують доцільність застосування глутаргіну в комплексній терапії алкогольної хвороби печінки.
Keywords: алкогольна хвороба печінки
глутаргін
есенціальні фосфоліпіди
силімарин
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20622
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації. Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nevoit_Kliniko_patohenetychne_obhruntuvannia.pdf878,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.