Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20632
Title: Легенева кровотеча у хворих на туберкульоз
Authors: Цапенко, Юлія Павлівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Цапенко Ю. П. Невідкладна допомога при легеневій кровотечі у хворих на туберкульоз / Ю. П. Цапенко // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти», м. Полтава, 24 лютого 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 157–158.
Abstract: В результаті аналізу отриманих даних слід констатувати, що легеневі кровотечі у хворих на туберкульоз легень спостерігаються у 0,8% випадків серед повторних випадків, поширених форм туберкульозу, переважно дисемінованого, з наявним бактеріовиділенням та з високою медикаментозною резистентністю до протитуберкульозних препаратів, що призвело до низької ефективності лікування та високої летальності.
Keywords: легеневі кровотечі
туберкульоз легень
невідкладна допомога
UDC: 614.88+616-083.98+616-039.74+616-036.11./-036.882-08](063)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20632
Appears in Collections:Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsapenko_YuP_Leheneva_krovotecha.pdf350,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.