Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20643
Title: Особливості організації студентської наукової роботи на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини
Authors: Черняк, Валентина Володимирівна
Старченко, Іван Іванович
Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Мустафіна, Галія Міркатівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Особливості організації студентської наукової роботи на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини / В. В. Черняк, І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко, Г. М. Мустафіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 202–208.
Abstract: Участь здобувачів вищої освіти у роботі студентської наукової групи та організація наукової студентської роботи об’єднує в собі практико-експертні, теоретично-дослідницькі та інноваційно наукові розділи. В статті розглянуті основні складові навчального та пізнавального процесів, що є ключовими моментами у зацікавленості здобувачів вищої освіти до вивчення «Судової медицини». Важливим критерієм інтересу до предмету протягом останніх років залишається постійно зростаюча кількість учасників студентської наукової групи.
The participation of students of higher education in the work of the student scientific group and the organization of scientific student work unite practical-expert, theoretical-research and innovative scientific sections. The article examines the main components of educational and cognitive processes, which are key points in the interest of higher education seekers in the study of "Forensic Medicine". An important criterion of interest in the subject in recent years has been the constantly growing number of participants in the student scientific group.
Keywords: судова медицина
студентська наукова група
сприяння науковому інтересу
кафедра патологічної анатомії та судової медицини
судово-медичні експертні дослідження
forensic medicine
student research group
promotion of scientific interest
department of pathological anatomy and forensic medicine
forensic medical expert research
UDC: 378.147: 616 – 092:340.6
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20643
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stud_naukova_robota.pdf714,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.