Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20655
Title: Культивування ооцит-кумулюсних комплексів та ембріонів in vitro як один із новітніх методів у біотехнології
Authors: Корчан, Наталія Олександрівна
Шерстюк, Олег Олексійович
Підлужна, Світлана Андріївна
Люблінська, Ірина Олександрівна
Скрипка, Катерина Миколаївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Культивування ооцит-кумулюсних комплексів та ембріонів in vitro як один із новітніх методів у біотехнології / Н. О. Корчан, О. О. Шерстюк, С. А. Підлужна, І. О. Люблінська, К. М. Скрипка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 32–41.
Abstract: Розглянуто метод культивування ОКК та ембріонів який належить до ембріональної інженерії і є новітньою біологічною технологією. Детально висвітлено методи які використовуються у IVP практиці для подальшого всебічного вивчення та покращення якості отриманих ембріонів. Доведено що подальший розвиток теорії й практики IVP, культивування залишається важливими науково-практичними завданнями.
The method of cultivation of OCCs, and embryos, which belongs to embryonic engineering and is the latest biological technology, is considered. The methods used in IVP practice for further comprehensive study and improvement of the quality of the resulting embryos are covered in detail. It is proved that the further development of the theory and practice of IVP, cultivation remains an important scientific and practical task.
Keywords: біотехнологія
культивування
in vitro
ооцит кумулюсний комплекс (ОКК)
ембріони
дозрівання ооцитів
UDC: 57:612:636
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20655
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kultyvuvannya_ootsyt_kumulyusnykh.pdf255,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.