Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20667
Title: Краніометрична характеристика венозно-лікворних утворень головного мозку людей зрілого віку у горизонтальній площині
Authors: Бондаренко, Станіслав Володимирович
Сербін, Сергій Ігорович
Дубина, Сергій Олександрович
Коптев, Михайло Миколайович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Краніометрична характеристика венозно-лікворних утворень головного мозку людей зрілого віку у горизонтальній площині / С. В. Бондаренко, С. І. Сербін, С. О. Дубина, М. М. Коптев // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 9–10.
Abstract: Актуальність. Питання краніотопографічних особливостей венозно-лікворних взаємовідношень у різних відділах головного мозку, особливо у контексті форм будови голови (черепа), мають неабияку актуальність для сучасних – нейроморфології та клінічної медицини. Метою нашого дослідження було отримання краніометричної характеристики венозно-лікворних утворень головного мозку людей зрілого віку у горизонтальній площині. Матеріал і методи. Дане дослідження виконано на 100 трупах людей різного віку та статі з виготовленням нативних препаратів головного мозку з оболонами та лікворними структурами.
Keywords: головний мозок
венозно-лікворні утворення головного мозку
краніометрична характеристика
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20667
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_SV_Kraniometrychna_kharakterystyka_venoznolikvornykh_utvoren_holovnoho_mozku.pdf171,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.