Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20699
Title: Дослідження якості водопровідної води, очищеної різними видами побутових фільтрів
Authors: Шевченко, Віктор Петрович
Кузнецова, Тетяна Юріївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Шевченко В. П. Дослідження якості водопровідної води, очищеної різними видами побутових фільтрів / В. П. Шевченко, Т. Ю. Кузнецова // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2023. – С. 77–78.
Abstract: На сьогодні значна кількість джерел ґрунтових вод України, у тому числі і Полтавської області, не відповідають нормам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. За останні десятиріччя в довкілля було викинуто значну кількість хімічних речовин, які отруюють воду, ґрунт і повітря. Існуючі джерела ґрунтових вод не достатньо досліджені, і часто контроль якості води не здійснюється. Зокрема, досить актуальною є проблема невідповідної якості води децентралізованого водопостачання сільської місцевості нормативам головного документу. Вміст деяких хімічних компонентів (нітратів, фтору, заліза та ін.) перевищує безпечні для здоров'я показники і викликає ряд захворювань.
Keywords: водопровідна вода
побутові фільтри
дослідження
UDC: 54(072)(09)(092).001
ISBN: 978-966-2538-82-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20699
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Study_of_the_quality_of_tap_wateer_purified_varios_types_of_household_filtters.pdf485,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.