Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20701
Title: Характеристика тканинних макрофагів інтерстиційного простору серця при стрес індукованому порушенні синтезу лютеїнізуючого гормону введенням триптореліну у щурів
Authors: Ворошилова, Тетяна Анатоліївна
Шепітько, Володимир Іванович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Ворошилова Т. А. Характеристика тканинних макрофагів інтерстиційного простору серця при стрес індукованому порушенні синтезу лютеїнізуючого гормону введенням триптореліну у щурів / Т. А. Ворошилова, В. І. Шепітько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 16–18.
Abstract: Лютеїнізуючий гормон контролює фертильність чоловічого організму, регулюючи вироблення тестостерону. Такі порушення можуть бути результатом лікування раку простати препаратами на основі триптореліну. Останні вважаються «золотим стандартом» в лікуванні такого захворювання. Тестостерон відіграє важливу роль у функціонуванні серцево-судинної системи, а його дефіцит призводить до підвищеного ризику серцево-судинної смертності. Тестостерон також бере участь в регуляції активності білків, відповідальних за роботу іонів Ca2+ в серці. Деякі автори наводять докази, що дефіцит тестостерону покращує стан після інфаркту міокарда. Дефіцит тестостерону також перешкоджає розвитку гіпертрофіі міокарда на пізніх стадіях після інфаркту міокарда. Тестостерон може впливати на поляризацію тканинних макрофагів. У фізіологічних концентраціях тестостерону тканинні макрофаги мають тенденцію зберігати протизапальну поляризацію (М2). У ситуації, коли є дефіцит тестостерону продукція макрофагів може переходити до їх прозапальної поляризації (М1).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20701
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kharakterystyka_tkanynnykh_makrofahiv_interstytsiinoho_prostoru_ sertsia.pdf474,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.