Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20703
Title: Особливості формування дослідницьких умінь школярів за допомогою хімічних експериментальних завдань
Authors: Жалій, Богдан Олександрович
Куленко, Олена Анатоліївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Жалій Б. О. Особливості формування дослідницьких умінь школярів за допомогою хімічних експериментальних завдань / Б. О. Жалій, О. А. Куленко // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2023. – С. 94–98.
Abstract: Залучення молоді до вивчення природничо-математичних дисциплін – одне з нагальних завдань сучасної освіти. Вирішувати його потрібно шляхом оновлення змісту освіти на рівні закладів загальної середньої освіти та посилюючі зв’язків з промисловістю та бізнесом. Метою шкільної хімічної освіти є здобуття учнями загальноосвітнього мінімуму хімічних знань. Проте свідоме засвоєння хімічних знань можливе лише за умови поєднання теорії з практикою, підкріпленою експериментами. Експеримент відіграє важливу роль у процесі викладання хімії. По-суті експеримент – це проміжна ланка між теоретичною частиною програми і умінням застосовувати ці знання на практиці.
Keywords: школярі
хімічні експеременти
UDC: 54(072)(09)(092).001
ISBN: 978-966-2538-82-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20703
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.