Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20704
Title: Домашній експеримент у вивченні хімії учнями закладів загальної середньої освіти
Authors: Жалій, Богдан Олександрович
Куленко, Олена Анатоліївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Жалій Б. О. Домашній експеримент у вивченні хімії учнями закладів загальної середньої освіти / Б. О. Жалій, О. А. Куленко // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2023. – С. 98–100.
Abstract: У сучасній школі відбувається оновлення змісту хімічної освіти і визначаються нові пріоритети в навчанні, але відношення до експерименту залишається незмінним. Хімія була і залишається наукою експериментальною і оволодіти хімічними знаннями навіть в самому мінімальному обсязі неможливо без виконання деякого мінімуму лабораторних робіт. Адже в процесі вивчення хімічних дисциплін, експеримент виконує роль і методу пізнання, і засобу вивчення, відіграє провідну роль у формуванні хімічних знань.
Keywords: домашній експеримент
загальна середня школа
UDC: 54(072)(09)(092).001
ISBN: 978-966-2538-82-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20704
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.