Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20736
Title: Інформаційні технології, як важливий та перспективний напрямок при викладанні гістології, цитології та ембріології людини
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Левченко, Ольга Анатоліївна
Данилів, Оксана Дмитрівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Інформаційні технології, як важливий та перспективний напрямок при викладанні гістології, цитології та ембріології людини / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 211–216.
Abstract: Сучасне викладання курсу гістології, цитології та ембріології, має бути спрямоване на оволодіння здобувачами освіти сукупністю досягнень науки в галузі загальної та спеціальної гістології, цитології та ембріології – для подальшого навчання з клінічних дисциплін, подальшої професійної роботи за спеціальностями, що визначаються навчальним планом закладу вищої освіти.
Modern teaching of the course of histology, cytology and embryology should be aimed at students mastering a set of scientific achievements in the field of general and special histology, cytology and embryology - for further training in clinical disciplines, further professional work in the specialties determined by the curriculum of the institution of higher education.
Keywords: сучасні інформаційні технології
кафедра гістології, цитології та ембріології
modern information technologies
department of histology, cytology and embryology
UDC: 378:611.013/.018/.018.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20736
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
informatsiini_tekhnolohii_iak_vazhlyvyi_ta_perspektyvnyi_ napriamok.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.