Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20737
Title: Використання технології симуляційного навчання при вивченні клінічної анатомії і оперативної хірургії
Authors: Жемела, Аліна Павлівна
Коптев, Михайло Миколайович
Проніна, Олена Миколаївна
Білаш, Сергій Михайлович
Issue Date: 16-May-2019
Publisher: Тернопільський національний медичний університетт імені І. Я. Горбачевського
Citation: Використання технології симуляційного навчання при вивченні клінічної анатомії і оперативної хірургії / А. Я. Жемела, М. М. Коптев, О. М. Проніна, С. М. Білаш // Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVI Всеукр. наук.-пракг. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16-17 трав. 2019 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – С. 298–299.
Abstract: Проведене дослідження вказує на перевагу використання тренажеру-симулятора в навчальному процесі, що в 2,5 рази знижує кількість помилок, які допускають хірурги-початківці при виконанні перших ендолапароскопічних операцій. Адже, основоположним моментом у досягненні нашої спільної мети є покращення навчаль ного процесу, а отже результатів лікування. Проведене дослідження вказує на перевагу використання тренажеру-симулятора в навчальному про цесі, що в 2,5 рази знижує кількість помилок, які допускають хірурги-початківці при виконанні перших ендолапароскопічних операцій. Адже, основоположним моментом у досягненні нашої спільної мети є покращення навчального процесу, а отже результатів лікування.
Keywords: клінічна анатомія
оперативна хірургія
симуляційне навчвння
UDC: 378.001.895:61(063)(477) 1-66
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20737
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_tekhnolohii .pdf243,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.