Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20745
Title: Діагностика і терапія болю в животі у практиці сімейного лікаря
Authors: Катеренчук, Іван Петрович
Гуцаленко, Ольга Олексіївна
Issue Date: 2008
Publisher: ТОВ «Інфомедіа ЛТД»
Citation: Катеренчук І. П. Діагностика і терапія болю в животі у практиці сімейного лікаря / І. П. Катеренчук, О. О. Гуцаленко // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2008. – Т. 2, № 1. – С. 20–26.
Abstract: У повсякденній діяльності сімейного лікаря досить часто зустрічаються пацієнти, які скаржаться на гострий біль у животі, зумовлений різноманітними причинами. І лише висока професійна майстерність, глибоке знання патофізіологічних механізмів розвитку болю, вміння кваліфіковано проводити обстеження хворого та давати ґрунтовну й правильну оцінку виявленим ознакам визначають своєчасність і правильність надання медичної допомоги на амбулаторному, а за необхідності – та стаціонарному етапах, свідчать про грамотність і компетентність лікаря. Симптоми і синдроми, одним з проявів яких є біль у животі, можуть бути ознаками різних захворювань. Уміння швидко встановлювати правильний діагноз визначає своєчасність проведення необхідного лікування (хірургічного чи терапевтичного). Проблема правильної оцінки і трактування болю у животі є однією з найскладніших у сучасній клініці внутрішніх захворювань. Це, з одного боку, зумовлено розмаїттям захворювань (хірургічних, терапевтичних, гінекологічних тощо), для яких біль у животі є провідним клінічним синдромом, з іншого – з можливістю незвичного їх перебігу, коли ті чи інші ознаки абдомінального болю є атиповими, що може стати причиною діагностичних помилок.
ISSN: (print) 2521-1005
(online) 2521-1013
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20745
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnosis_and_therapy_of_abdominal_pain.pdf281,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.