Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20749
Title: Розвиток пізнавальної самостійності школярів у процесі вивчення хімії
Authors: Шиян, Надія Іванівна
Криворучко, Аліна Валеріївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Шиян Н. П. Розвиток пізнавальної самостійності школярів у процесі вивчення хімії / Н. П. Шиян, Т. Ю. Кузнецова // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. Нац. Пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2023. – С. 159–162.
Abstract: Формування особистості, здатної до самостійного пізнання, самовизначення та творчого саморозвитку, є однією з найважливіших цілей сучасної освіти. Як основне завдання загальноосвітньої школи розглядається не забезпечення школярів певною сумою знань, а формування їх пізнавальної самостійності, адже «успіх в освіті полягає вже не у відтворенні знань, а в екстраполяції того, що ми знаємо, і творчому застосуванні цих знань у нових ситуаціях» [4]. Пізнавальна самостійність – якість особистості, що виявляється в учнів у потребі та вмінні набувати нові знання з різних джерел, розкривати сутність нових понять шляхом узагальнення, опановувати способи пізнавальної діяльності, удосконалювати їх і творчо застосовувати для вирішення будь-яких проблем.
Keywords: вивчення хіімії
школяри
UDC: 54(072)(09)(092).001
ISBN: 978-966-2538-82-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20749
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Development_of_the_cognitive_independenc_of_schoolchildren_in_the_process _Chemistry.pdf674,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.