Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20754
Title: Раціональна антибактеріальна терапія у хворих на негоспітальну пневмонію в умовах епідемії грипу 2009 р. (власні спостереження)
Other Titles: Rational antibacterial therapy of community acquired pneumonia in the flu epidemic 2009 (own observations)
Authors: Гуцаленко, Ольга Олексіївна
Катеренчук, Іван Петрович
Кострікова, Юлія Анатоліївна
Сало, Людмила Миколаївна
Томенко, Вячеслав Васильович
Манойло, Олена Василівна
Міхієнко, О. І.
Мартиненко, О. С.
Дзюба, Андрій Михайлович
Ковтун, Ірина Ігорівна
Карлов, Олег Вадимович
Фалько, Володимир Петрович
Gutsalenko, O. A.
Katerenchuk, I. P.
Kostrikova, Y. A.
Salo, L. N.
Tomenko, V. V.
Manojlo, E. V.
Mihienko, O. I.
Martynenko, E.S.
Dzuba, A.M.
Kovtun, I. I.
Karlov, O. V.
Falco, V. P.
Issue Date: 2010
Citation: Раціональна антибактеріальна терапія у хворих на не госпітальну пневмонію в умовах епідемії грипу 2009 р. (власні спостереження) / О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, Ю. А. Кострікова [та ін.] // Кримський терапевтичний журнал. – 2010. – № 2, т. ІІ. – С. 145–149.
Abstract: Грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) відносяться до найбільш масових захворювань, і, за багаточисельними даними, займають провідне місце в структурі інфекційних захворювань, складаючи 80-90% всіх випадків інфекційної патології . В Україні протягом року на ГРВІ хворіє близько 10-12 млн. осіб, однак вірусологічна діагностика щодо ідентифікації штаму збудника практично відсутня. Оскільки вірус грипу здатний щорічно спричиняти епідемії та пандемії, можна вважати, що грип є проблемою світового значення. За даними ВООЗ, кількість хворих на ГРВІ за рік сягає 1,5 млрд., тобто щорічно хворіє кожен четвертий мешканець планети. Грипу та іншим ГРВІ належать провідна роль у медичних, соціальних та економічних наслідках для суспільства.
Studied the speciϐicity and generalized approaches to antibiotic therapy for hospitalized patients with community acquired pneumonia in view of features epidemic period 2009. Analyzed programmes of antibiotic therapy, their compliance with clinical protocols assist patients with community acquired pneumonia and their effectiveness. Revealed low therapeutic efϐicacy of the monotherapy and practicability using of initial intravenous combination with two antibiotic drugs. Sufϐice high is the percentage of clinical cases of reappointment in the treatment of community acquired pneumonia new combination of antibiotic drugs (almost every ϐifth patient). Respiratory (new), ϐluoroquinolones have conϐirmed its safety and high therapeutic efϐicacy in patients with both mild and severe community acquired pneumonia and a high risk of death (including in older patients and the presence of comorbidity).
Keywords: грип
епідемія
негоспітальна пневмонія
антибіотікотерапія
UDC: 616.24-002-085.281.9:616.98
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20754
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rational_antibacterial_therapy.pdf474,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.