Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20761
Title: Організація практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах кредитно-модульної системи навчання
Authors: Проніна, Олена Миколаївна
Коптев, Михайло Миколайович
Данильченко, Світлана Іванівна
Білич, Анатолій Миколайович
Половик, Олександр Юрійович
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: ТДМУ «Укрмедкнига»
Citation: Організація практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах кредитно-модульної системи навчання / О. М. Проніна, М. М. Коптев, С. І. Данильченко, А. М. Білич, О. Ю. Половик // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – Ч. 1.– С. 321–323.
Abstract: Отже, використання нових форм і методів практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії сприяє творчій самореалізації особистості майбутніх лікарів, глибшому засвоєнню матеріалу кращому опануванню практичними навичками, якіснішій професійній підготовці молодих медиків.
Keywords: оперативна хірургія
топографічна анатомія
кредитно-модульна система
UDC: 616-089+611,9]:378Д 4
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20761
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya_praktychnoyi_pidhotovky_studentiv_z_operatyvnoyi_khirurhiyi.pdf263,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.