Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20767
Title: Порівняльний аналіз стану функції ендотелію та плазмової ланки системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від стану компенсації хронічного легеневого серця в умовах коморбідності з ХОЗЛ
Authors: Бурмак, Юрій Григорович
Петров, Євген Євгенович
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Burmak, Yu. G.
Petrov, Ye. Ye.
Ivanytska, T. A.
Issue Date: 27-May-2022
Citation: Бурмак Ю. Г. Порівняльний аналіз стану функції ендотелію та плазмової ланки системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від стану компенсації хронічного легеневого серця в умовах коморбідності з ХОЗЛ / Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, Т. А. Іваницька // Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements : I International Scientific and Theoretical Conference, Stockholm, Kingdom of Sweden, 27 May, 2022. – Stockholm : European Scientific platform, 2022. – P. 62–64.
Abstract: Відомо, що значуща роль у механізмах формування патології серцево-судинної та бронхо-легеневої систем приділяється порушенню функціонального стану ендотелію та змінам плазмової ланки системи гемостазу. Відзначаючи їх значення у патогенезі захворювань констатується їх участь у формуванні судинних катастроф та необхідність визначення ступеня кардіоваскулярного ризику таких хворих. Викладене вище не тільки не виключає, а скоріш за все передбачає можливість синергізму у механізмах формування поєднаної патології в умовах коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби (ГХ) та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Незважаючи на те, що поєднання означеної патології викликає велику зацікавленість, дослідження функції ендотелію та плазмової ланки системи гемостазу у хворих в умовах коморбідності ГХ і ХОЗЛ в залежності від стану компенсації хронічного легеневого серця (ХЛС) не є численними, що стало передумовою проведення даного дослідження.
Keywords: функція ендотелію
гемостаз
гіпертонічна хвороба
хронічне легеневе серце
коморбідність
хронічне обструктивне захворювання легень
UDC: 001(08)
DOI: https://doi.org/10.36074/scientia-27.05.2022
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20767
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медициниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.