Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20773
Title: Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет
Authors: Бабіна, Ольга Олександрівна
Issue Date: 2000
Publisher: Українська медична стоматологічна академія, Полтава
Citation: Бабіна О. О. Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / О. О. Бабіна ; Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2000. – 15 с.
Abstract: Бабіна О.О. Особливості клініки і лікування пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, 2000. Захищаються 7 наукових праць. Розглядаються питанням клініки, діагностики, лікування і профілактики пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет. Проведено комплексне обстеження тканин пародонту у дітей пубертатного віку (12 - 16 років), які страждають інсулінзалежним цукровим діабетом тяжкої форми. Наведені дані про клінічні, рентгенологічні, біохімічні, імунологічні зміни при хронічному катаральному гінгівіті і генералізованому пародонтиті, які є проявами пародонтального синдрому у дітей, хворих на діабет, у порівняльному аспекті з даними дітей без фонової патології. Обгрунтований і запроваджений у клініці комплекс лікувально-профілактичних заходів з використанням антиоксидантів (вітамінів А, Е, С) і імуномодулятора (екстракта ехінацеї пурпурової).
Keywords: пародонтальний синдром
цукровий діабет
діти
біохімія
імунологія
антиоксиданти
імуномодулятор
UDC: 616.314.17-053-071-08+616.379-008.64
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20773
Appears in Collections:Авторефетати та дисертації. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Kulai_Babina.pdf320,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.