Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20798
Title: Оптимізація прийому пацієнтів групи ризику із перикоронітами і періоститами нижньої щелепи на амбулаторному прийомі в хірурга-стоматолога
Other Titles: Optimization of the admission of outpatints at risk with pericoronitis and periostitis of the lower jaw by dental surgeon
Authors: Курило, Володимир Олександрович
Чорний, Д. В.
Бусло, Я. А.
Новікова, Л. Р.
Гончар, А. О.
Балабан, Л. О.
Kurylo, V. O.
Chornyi, D. V.
Buslo, Ya. A.
Novikova, L. R.
Honchar, A. O.
Balaban, L. O.
Supervisor: Дубровіна, Олена Віталіївна
Горбаченко, Олег Борисович
Лохматова, Наталія Михайлівна
Доленко, Ольга Борисівна
Колот, Еліна Георгіївна
Чечотіна, Світлана Юріївна
Dubrovina, O. V.
Gorbachenko, O. B.
Lochmatova, N. M.
Dolenko, O. B.
Kolot, E. G.
Chechotina, S. Yu.
Issue Date: 2020
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Оптимізація прийому пацієнтів групи ризику із перикоронітами і періоститами нижньої щелепи на амбулаторному прийомі в хірурга-стоматолога / В. О. Курило, Д. В. Чорний, Я. А. Бусло, Л. Р. Новікова, А. О. Гончар, Л. О. Балабан ; наук. керівники : О. В. Дубровіна, О. Б. Горбаченко, Н. М. Лохматова, О. Б. Доленко, Е. Г. Колот, С. Ю. Чечотіна // Тези доповідей 1-ї Міжнародної студентської наукової конференції «International medical students’ conference in Poltava» (IMEDSCOP 2020), м. Полтава, 2–3 квітня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 66–67.
Abstract: Ретельне обстеження пацієнтів, особливо ГР, на АП у ХС із консультаціями ЛВС оптимізувало роботу ХС, дозволило провести профілактику ПЗУ, запобігло загостренню СХ у пацієнтів із ГГПРК і ОГГПРТ нижньої щелепи під час ОВ і в ПП. Якби медична картка стоматологічного хворого (форма №043/0) містила медичну інформацію про загальний стан його здоров’я, це б дозволило ХС брати на себе юридичну відповідальність за життя пацієнтів на АП.
Keywords: перикороніт
періостит нижньої щелепи
амбулаторний прийом
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20798
Appears in Collections:IMEDSCOP 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurylo_Optumizaziya.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.