Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20800
Title: Інноваційні тенденції у вивчення іноземної мови
Authors: Курило, Володимир Олександрович
Supervisor: Шевченко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2021
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Citation: Курило В. Інноваційні тенденції у вивчення іноземної мови / В. Курило ; наук. керівник : О. М. Шевченко // Здобутки молодих науковців : зб. матеріалів Всеукр. студентської інтернет-конф. молодих учених «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ ст.», м. Умань, 18–19 листопада 2021 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т початкової освіти [та ін.] ; [голов. ред. Комар О. А. ; відпов. за вип. зб. Якимчук Б. А. ; редкол. : Кравчук О. В., Грітченко Т. Я., Лоюк О. В. [та ін.]. Умань, 2021. – С. 135–137.
Abstract: Отже, використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі сприяє підготовці кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, зацікавлює здобувачів освіти підвищувати свій рівень володіння мовою.
Keywords: інноваційні технології
іноземна мова
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20800
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurylo_Innovaziyni_tendenzii.pdf393,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.