Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20821
Title: Театралізація як педагогічна технологія формування лінгвістичної компетенції у немовному закладі вищої освіти
Authors: Владимирова, Валентина Іванівна
Issue Date: Feb-2023
Publisher: Харків, ХНАДУ : Вид-во Іванченка І.С.
Citation: Владимирова В. І. Театралізація як педагогічна технологія формування лінгвістичної компетенції у немовному закладі вищої освіти / В. І. Владимирова // Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам : збірка наук. праць за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-метод. семінару, ХНАДУ, м. Харків, 23–24 лютого 2023 р. – Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2023. – С. 11–14.
Abstract: З використанням театралізації як педагогічної технології навчання продовжується розвиток ідеї комунікативного навчання. На основі комунікативно-значущого мовного матеріалу формулюються комунікативні завдання таким чином, щоб вони пропонували студентам ситуації спілкування у вільній творчій діяльності, впливали на їхній творчий потенціал та мали педагогічну та методологічну обумовленість . Театралізація має низку переваг при формуванні лінгвістичної компетенції студентів немовного вишу. Така технологія навчання іноземної мови, включена до навчального процесу, допомагає вдосконалювати усі складові лінгвістичної компетенції.
Keywords: лінгвістична компетенція
театралізація
соціалізація
самореалізація
інтегрована педагогічна технологія навчання
здібності
студенти
творчість
UDC: 378
ISBN: 978-617-8059-72-9
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20821
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vladymyrova_VI_Teatralizatsiya_yak_pedahohichna_tekhnolohiya_formuvannya.pdf159,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.