Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20857
Title: Спосіб експериментальної терапії окисно-нітрозативного стресу
Authors: Акімов, Олег Євгенович
Назаренко, Світлана Миколаївна
Таран, Олена Василівна
Костенко, Віталій Олександрович
Катрушов, Олександр Васильович
Соловйова, Наталія Веніамінівна
Міщенко, Артур Володимирович
Гришко, Юлія Михайлівна
Денисенко, Софія Валеріївна
Supervisor: Костенко, Віталій Олександрович
Issue Date: 13-Jun-2022
Publisher: ДНП «Центр тестування»
Citation: Спосіб експериментальної терапії окисно-нітрозативного стресу : реєстр. № № 155/8/22 / О. Є. Акімов, С. М. Назаренко, О. В. Таран, В. О. Костенко, О. В. Катрушов, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко, Ю. М. Гришко, С. В. Денисенко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – Київ, 2022. – Вип. 8. – С. 185–186.
Abstract: Позитивний ефект полягає в тому, що названі фармакологічні засоби ефективно обмежують утворення активних форм кисню й азоту (супероксидного аніон-радикала, цитотоксичних концентрацій оксиду азоту, пероксинітриту), зменшують процеси вільнорадикального окиснення біополімерів, утворення окисномодифікованих білків, нітрозотіолів, що запобігає розвитку структурних і функціонально-метаболічних порушень у різних органах (головному мозку, печінці, слизовій оболонці шлунка, сім'яниках, кістках, пародонті, слинних залозах).
Keywords: оксидативно-нітрозативний стрес
експериментальна терапія
активні форми кисню
азот
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20857
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра патофізіології
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sposib_experymentalnoyi_terapiyi_okysno_nitrozatyvnogo.pdf507,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.