Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20860
Title: Аналіз перебігу жовчокам’яної хвороби у пацієнтів, які перенесли ендоскопічну літоекстракцію внаслідок розвитку механічної жовтяниці
Authors: Заказникова, Ілона Володимирівна
Величко, Денис Сергійович
Меньшикова, Валерія Олександрівна
Supervisor: Должковий, Сергій Вікторович
Issue Date: 23-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Заказникова І. В. Аналіз перебігу жовчокам’яної хвороби у пацієнтів, які перенесли ендоскопічну літоекстракцію внаслідок розвитку механічної жовтяниці / І. В. Заказникова, Д. С. Величко, В. О. Меньшикова ; наук. керівник: С. В. Должковий // IMEDSCOP 2023 : abstract book of 4rd International Medical Students Conference in Poltava of Poltava State Medical University, Poltava, 23rd March 2023. – Poltava, 2023. – P. 37–38.
Abstract: Застосування методів непараметричної статистики при обробці отриманих даних дозволило зробити наступні висновки: 1) кореляція між віком або статтю пацієнта та розвитком рецидиву механічної жовтяниці протягом 6 місяців після ендоскопічної літоекстракції відсутня; 2) ризик виникнення гострого калькульозного холециститу протягом 6 місяців після літоекстракції є підвищеним у пацієнтів з нападами біліарного болю в анамнезі; 3) чотирьохтижневий період після ендоскопічного видалення конкрементів з жовчовивідних шляхів є відносно безпечним щодо розвитку несприятливих біліарних подій та повинен використовуватися для виконання лапароскопічної холецистектомії.
Keywords: холедохолітіаз
ендоскопічна літоекстракція
холецистектомія
механічна жовтяниця
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20860
Appears in Collections:IMEDSCOP 2023
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz_perebihu_zhovchokamyanoyi_khvoroby.pdf111,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.