Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20868
Title: Морфометричні зміни гепатоцитів щурів при корекції гострого експериментального асептичного запалення очеревини шляхом трансплантації кріоконсервованої плаценти
Authors: Волошина, Олена Валеріївна
Шепітько, Володимир Іванович
Пелипенко, Лариса Борисівна
Дубінін, Дмитро Сергійович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Морфометричні зміни гепатоцитів щурів при корекції гострого експериментального асептичного запалення очеревини шляхом трансплантації кріоконсервованої плаценти / О. В. Волошина, В. І. Шепітько, Л. Б. Пелипенко [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 14–15.
Abstract: На сучасному етапі стан розвитку промисловості призводить до збільшення рівня кількості чужорідних, токсичних та інших патогенних речовин, які вражають важливі органи організму людини, зокрема печінку. На підставі великої кількості наявних експериментальних та клінічних даних був доведений позитивний влив кріоконсервованої плаценти на перебіг запальних процесів. Експериментальне дослідження було проведено на 50-ти статевозрілих щурах, розподілених на дві групи – 5 інтактних тварин, 45 тварин, яким проводилось одноразове підшкірне застосування фрагмента кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального асептичного запалення очеревини, змодельованого внутрішньочеревним введенням 5 мг λ–карагінену (Sigma, США). Евтаназію проводили в наступні строки: на 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 та 30 добу.
Keywords: кріоконсервована плацента
асептичне запалення очеревини
гепатоцити
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20868
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
morfometrychni_zminy_hepatotsytiv_shchuriv.pdf471,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.