Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2087
Title: Вплив ішемічної хвороби серця та метаболічного синдрому на показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
Authors: Треумова, Світлана Іванівна
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Issue Date: 12-May-2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Вплив ішемічної хвороби серця та метаболічного синдрому на показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. І. Треумова, Є. Є Петров, Ю. Г. Бурмак, Т. А. Іваницька // Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 12–13 травня 2016 р.). – Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 141.
Abstract: Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – одна з найважливіших медико-соціальних проблем як в Україні, так і у світі. Коморбідним фо- ном, на якому маніфестує ХОЗЛ, часто є метаболіч- ні порушення, ішемічна хвороба серця (ІХС), арте- ріальна гіпертензія. Поширеність метаболічного синдрому (МС) серед хворих на ХОЗЛ складає від 21 до 53 %, особливо на ранніх стадіях його роз- витку. Тому детальне вивчення взаємного впливу вищезгаданої патології набуває актуальності.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2087
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vpluv_ishemichnoi_hvorobu_serca.pdf186,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.