Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20885
Title: Спосіб профілактики гальванозу при протезуванні металокерамічними протезами
Authors: Перепелова, Тетяна Василівна
Силенко, Юрій Іванович
Хребор, Марина Вікторівна
Міщенко, Сергій Віталійович
Issue Date: 11-Mar-2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 88175 МПК A61B 5/05 A61C 13/00. Спосіб профілактики гальванозу при протезуванні металокерамічними протезами / Перепелова Т. В., Силенко Ю. І., Хребор М. В., Міщенко С. В. ; заявник і патентовласник Перепелова Т. В., Силенко Ю. І., Хребор М. В., Міщенко С. В. – № u 2013 07408 ; заявл. 11.06.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
Abstract: Спосіб профілактики гальванозу при протезуванні металокерамічними протезами включає комплекс заходів, направлених на доклінічне усунення факторів ризику розвитку захворювання, оцінку гігієнічного стану порожнини рота, вимірювання рН ротової рідини, оцінку інтенсивності електрохімічних процесів у порожнині рота перед фіксацією протезів. Фіксацію коронок металокерамічних конструкцій здійснюють на полікарбоксилатний цемент з суворим дотриманням правил фіксування протеза відповідно до протоколу протезування. Додатково виконують оцінку інтенсивності електрохімічних процесів у порожнині рота після фіксації протезів.
Keywords: патент
профілактика
гальваноз
металокерамічний протез
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20885
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pols_Sylenko_galvanoz_metaloceram.pdf164,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.