Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2090
Title: Оцінка стану здоров’я населення, що проживає в межах території біогеохімічної провінції з підвищеним вмістом фторидів
Other Titles: Оценка состояния здоровья населения, проживающего в границах территории биогеохимической провинции с повышенным содержанием фторидов
Assessment of health state of population that lives in boundaries of a biogeochemical province with elevated content of fluorides
Authors: Назаренко, Ельвіра Анатоліївна
Нікозять, Юлія Борисівна
Іващенко, Олена Дмитрівна
Issue Date: 1-Feb-2015
Citation: Назаренко Е. А. Оцінка стану здоров’я населення, що проживає в межах біогеохімічної провінції з підвищеним вмістом фторидів / Е. А. Назаренко, Ю. Б. Нікозять, О. Д. Іващенко // Науково-технічний журнал. – 2015. – № 2 (12). – С. 80–84.
Abstract: Переважна територія Полтавської області має підвищений вміст фторидів у воді та грунтах, що не може не позначатися на здоров’ї її населення. У статті проведено аналіз літературних джерел та власних досліджень щодо причини виникнення ряду людських захворювань на території біогеохімічної провінції, показано вплив надлишку фторидів на організм людини. Подано результати моніторингу патологій, викликаних надлишком фторидів у воді та рослинних продуктах харчування на території Полтавської області за останні роки. Наведено можливі шляхи розв’язання даної проблеми.
Keywords: фториди
флюороз
біогеохімічна провінція
фториды
флюороз
биогеохимическая провинция
fluorides
fluorosis
biogeochemical province
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2090
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.PDF172,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.