Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20909
Title: Інноваційні підходи щодо модернізації філологічної освіти та науки України: відповідь на виклики воєнного часу
Authors: Іваненко, Надія Вікторівна
Герасименко, Юлія Андріївна
Костенко, Вікторія Геннадіївна
Issue Date: 2023
Publisher: ЗВО "Львівський університет бізнесу та права"
Citation: Іваненко Н. В. Інноваційні підходи щодо модернізації філологічної освіти та науки України: відповідь на виклики воєнного часу [Електронний ресурс] / Н. В. Іваненко, Ю. А. Герасименко, В. Г. Костенко // Академічні візії. – 2023. – Вип. 18. – Режим доступу: https://www.academyvision.org/index.php/av/article/view/281
Abstract: Розвиток філології як науки завжди був зумовлений глобальними викликами. Загалом наукові дослідження в філології стоять біля витоків збагачення теоретичного змісту пояснювальних і прогностичних знань у цій галузі, пошуку нових методів і процедур викладання, навчання та оцінювання, вдосконалення освітньої практики відповідно до запитів сучасного суспільства. Останніми роками було відкрито нові технології, які змінили повсякденне життя, усунувши застарілі процеси і прискоривши модернізацію всіх секторів діяльності України. Галузь філології та освітніх наукових досліджень зазнали значних інновацій, серед яких можна назвати цифровізацію та цифрову трансформацію. Поняття «цифровізація» відображає перехід від аналогових до цифрових даних, або, коротко кажучи, початок ери оцифрування. Сьогодні, в умовах війни в Україні, спостерігається експоненціальне зростання потреби в цифровізації системи освіти, яка наразі проходить визначні трансформації в надзвичайних умовах воєнного стану.
Keywords: цифровізація
цифрова трансформація
модернізація освіти
безперервна освіта
digitization
digital transformation
modernization of education
continuing education.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20909
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inovazijni_pidhody.pdf235,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.