Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20930
Title: Дистанційне навчання та амбівалентність суджень щодо його ефективності при формуванні комунікативної компетентності майбутніх лікарів
Other Titles: Distance education and the ambivalence of judgments regarding its effectiveness in forming the communicative competence of future doctors
Authors: Бичко, Марина Вікторівна
Bychko, Maryna Viktorivna
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Бичко М. В. Дистанційне навчання та амбівалентність суджень щодо його ефективності при формуванні комунікативної компетентності майбутніх лікарів / М. В. Бичко // Освіта. Інноватика. Практика. – 2023. – Т. 11, № 2. – С. 13–18.
Abstract: У статті проведено теоретичний аналіз понять «дистанційне навчання» та «дистанційна освіта» з точки зору концепції розвитку дистанційної освіти в Україні та погляду дослідників, що займалися вивченням питань дистанційного навчання, дистанційної освіти та технологій, що уможливлюють здійснення таких видів освітнього процесу. Визначено суть понять та охарактеризовані спільні та відмінні риси; окреслено шляхи їх перетину під час освітнього процесу в закладі вищої освіти медичного спрямування. Висвітлено особливості організації та здійснення освітнього процесу у закладах вищої освіти медичного профілю в Україні під час пандемії Covіd-19 та в період воєнного стану. Описані зміни та нововведення в системі оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти під час освітнього процесу у вимушених дискомфортних умовах та їх вплив на формування знань, умінь та навичок майбутніх лікарів першого та другого року навчання. Коротко охарактеризовані переваги та недоліки процесу здійснення дистанційної комунікації як однієї з необхідних вимушених умов під час пандемії Covіd-19 та в період воєнного стану. Описані проблеми та ситуації, що виникають між майбутніми лікарями та викладачами у процесі дистанційної комунікації, а саме, під час виконання елементарних завдань – усні відповіді з визначенням понять, що вивчаються, розширене обґрунтування власної думки чи власної позиції з приводу того чи того питання, що обговорюється, захист власної позиції у спірних ситуаціях, що виникають тощо. Сформульовано особисту думку щодо дистанційного навчання здобувачів вищої освіти медичного профілю в Україні під час пандемії Covіd-19 та в період воєнного стану та його впливу на процес формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів
Keywords: заклад вищої освіти
освітній процес
майбутні лікарі
дистанційне навчання
компетентність
комунікація
Covіd-19
війна
UDC: 378.04:61]:37.018.43:004
DOI: 10.31110/2616-650X
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20930
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Distance_education_and_the_ambivalence.pdf479,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.